Våra avelstikar genom åren:

SUCH 

Minimos Grace-Galant

Sandra (Mindi) är mamma till Cinderella, Zita och Daisy.

SUCH 

Sandra

Zita är mamma till Isa.

Daisy är mamma till Lisa.

SUCH Griffiadens 

Cinderella

Griffiadens 

Carmenzita

Griffiadens 

Daisy Dalkulla

Lisa är mamma till Anja, Primolivia (Busan) och Prinsessa (Flisa).

SUCH Griffiadens 

I'm Your Miss Isabella

Griffiadens 

Lisa Löjtnants Hjärta

 

 

SUCH Griffiadens 

Ofelia Fänriks Hjärta

Griffiadens 

Primolivia Pärla

Griffiadens 

Prinsessa Hjärtansfröjd

 

 

Griffiadens 

Tindra Tusensköna