Griffiadens Virve Virvelvind V1  S11379/2008 RS
Griffiadens Vilda Villerkulla V2 S11380/2008 RS
Griffiadens Vippa Väppling V3 S11381/2008 RS

Griffiadens Vackra Vera V4  S11382/2008 RS
Griffiadens V-Gurra V5 S11383/2008 RS

 

födda/born: 07 11 21

 

1 vecka/week

 

V-kullen 1 vecka - V1, V2, V3, V4 och V5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka